WIE IS DIE GIDEON
BORMAN EIGENLIJK?!
Gideon Borman tekent zijn
gedachtenkronkels ter ver-
maak en amusement, niet
in de laatste plaats van
zichzelf.
Zijn inspiratie haalt Borman
uit het werk van Urbanus,
Tim Burton,Willy Linthout,
David Byrne, Teun Hocks,
Kamagurka, Drs. P en uit
zijn duim.
Bormans oeuvre groeit als
de dikke darm van Viola Holt
en werd meerdere malen
bekroond, o.a. met de
Troffee voor Visionair
Zonder Kunstheup(2009) en
De Gouden Koortslip (2010).
Gideon_Borman 
"Doel van deze site is om
een breed en divers publiek
concessieloos in contact te
brengen met mijn vrije werk.
Rechtstreeks, zonder
tussenkomst van uitgever
of  redactie," aldus de 
creatieve cartoonrebel.
" Daarom publiceer ik mijn
cartoons ongewijzigd,
direct zoals ik ze op
papier zet, zonder voor-
studies of correcties.
En terwijl  de inkt nog
nauwelijks droog is, bied
ik een kijkje over mijn
schouder."
Dat Borman hiermee
beroemd, bemind en
beschamend rijk wil
worden, staat buiten
kijf. Vebazingwekkend
genoeg, blijkt dus niets
menselijks hem vreemd.
thumb_witje
YouTube
Ook YOUTUBE  is
besmet met werk van
Gideon, dus ga daar
vooral niet zoeken!!
thumb_witje
Twitter
@Tekenblog
thumb_witje
IN OPDRACHT werkt
Gideon Borman onder de
naam Tochtstrips.NL